5/5 - (2 bình chọn)

“Tiền trao – cháo múc” – hình thức mua bán trực tiếp khi phải sờ, phải nắm để xem tài sản mình mua có đảm bảo chất lượng hay không. Rõ ràng rằng việc mua Nhà ở hình thành trong tương lai thường gặp nhiều bất lợi bởi người mua phải bỏ ra một số tiền khá lớn để mua một tài sản mà vào thời điểm giao kết Hợp đồng và chuyển tiền, họ chưa nhìn thấy thực tế căn nhà của mình như thế nào. Mọi thứ đều chỉ mô tả trên giấy!

Điều kiện để được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Quy định pháp luật: Căn cứ vào Điều 55, 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014

Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích của mình khi mua nhà dưới hình thức này, người mua cần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp:

  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu Chủ đầu tư không có các giấy tờ này, chắc chắn đó là Dự án “ma”.
  • Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Đối với Nhà Chung cư, thì phải có biên bản nghiệm thu về việc đã hoàn thành xong việc xây dựng phần móng.
  • Văn bản chấp thuận của Sở xây dựng, về việc cho phép bán Nhà hình thành trong tương lai.
  • Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng. Nếu đến ngày bàn giao Nhà, mà Chủ đầu tư không có nhà bàn giao, khiến Chủ đầu tư phải đền tiền, bồi thường cho người mua, thì Ngân hàng phải thay Chủ đầu tư trả tiền.

Số tiền thanh toán khi mua nhà hình thành trong tương lai

Quy định pháp luật: Căn cứ vào Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản 2014

Việc thanh toán phải chia thành nhiều đợt: Đợt đầu tiên không được quá 30% giá trị Hợp đồng. Ví dụ căn nhà anh chị mua 10 tỷ, thì lần đầu thanh toán không được quá 03 tỷ.

Cho đến trước thời điểm Bàn giao nhà, thì không được thu quá 70% giá trị Hợp đồng. Ví dụ căn nhà anh chị mua 10 tỷ, thì chừng nào bên Bán chưa bàn giao Nhà cho bên mua sử dụng, thì không được thu quá 7 tỷ. Nếu Bên bán là Công ty có vốn nước ngoài, thì không được thu quá 50%, tức 5 tỷ. Cho nên khi mua, anh chị phải hỏi Bên bán là Công ty có vốn nước ngoài hay không. Để biết số tiền tối đa mình phải đóng khi chưa bàn giao nhà.

Cho đến trước thời điểm Bên mua được cấp Giấy chủ quyền nhà, thì không được thu quá 95% giá trị Hợp đồng. Ví dụ căn nhà anh chị mua 10 tỷ, thì chừng nào bên Bán chưa giao Giấy chủ quyền nhà cho anh chị, thì không được thu quá 9,5 tỷ.

Hi vọng qua những vấn đề pháp lý trên sẽ giúp cho anh chị có thêm nhiều kiến thức khi lựa chọn hình thức đầu tư nhà ở hình thành trong tương lai để bảo vệ quyền lợi của chính mình.