Showing all 9 results

Phước Thiện, Phường Lòng Bình & Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Khởi công: 2018
99 Làng Tăng Phú Quận 9
 1 giường 2 tầng 3,6 tr/tháng
Đang mở bán - Giá: 49-75tr/m2
Khởi công: 4/2020
Đang mở bán - Giá: Đang cập nhật
Đại Phước, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đang mở bán - Giá: 25 - 30 tr/m²
Đại Phước, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đang mở bán - Giá: 40-50tr/m2
Phước Thiện, Long Bình, Quận 9