Showing all 3 results

Đang bán xong - Giá: Giá từ 1.5 tỷ/nền
Đã bán/Cho thuê
HUYỆN THỐNG NHẤT
 1000M2 - ĐÃ BÁN 1.1 TỶ / NỀN